วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เทคนิคการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบMIA

ความเป็นมาของการสอนอ่านโดยวิธี MIA
เมอร์ดอกซ์ Murdoc อาจาย์สอนภาษาอังกฤษของ Kuwait University เป็นผู้คิดวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร์มาใช้ในการสอนเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ชื่อว่า A more Integrated Apporach to the Teaching of Reading เป็นการเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใช้ทักษะต่างๆ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ควบคู่กันไป เพราะการสอนที่แยกแต่ละทักษะออกจากกันโดยเด็ดขาด ถือว่าไม่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ทางภาษา และนอกจากนี้เขายังกล่าวต่อไปว่า การสอนอ่านแล้วให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบ (Multiple choices) หรือแบบ ถูก-ผิด (True-False) นั้นไม่ใช่เป็นการฝึกการอ่านที่ดีผู้เรียนจะไม่พัฒนาทักษะอย่างอื่นเลย แบบฝึกหัดที่ดีที่สุดควรจะเป็นแบบฝึกที่ต้องคิดและเขียนออกมาเป็นคำพูดของตน การใช้แบบฝึกหัดแบบนี้ถือว่าเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งด้วย

5 ความคิดเห็น:

 1. เป็นเทนนิคการสอนอ่านที่ดีมากเลยคะ บล็อกหน้า เราค่อยมาพูดกันถึง ขั้นตอนการสอนกันนะคะ

  ตอบลบ
 2. สวัสดีค่ะ ครูรุ่ง
  หนู ด.ญ.ทิพย์อาภา ดีจันทึก เลขที่ 27 ม.1/2
  มันเป้นการสอนอ่านที่ดีมากเลยค่ะหนูมีความเห็นว่าการสอนที่แยกทักษะแต่ละทักษะออกจากกันไม่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรอบรู้ทางภาษาซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่ครูรุ่งได้นำมาให้หนูได้ศึกษาและตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะว่าเทคนิคการสอนอ่านแบบMIA เป็นอย่างไร

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณคะแลวตั้งใจเรียนนะคะ

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะครูรุ่ง
  หนูด.ญ.ณัฐวรรณ คำด้วง เลขที่26ม.1/2นะค่ะ
  เทคนิคที่ครูสอนในเว็บเปนเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณิธี มณีจันทึก เลขที่28 ม.1/2ค่ะ
  อ่านแร้วเค้าจัยมากขึ้น

  ตอบลบ